Zvíře

Pavlína Jíšová/Zbyšek Raška
Jsi jako zvíře v pralese hor
kde hudba kůru je vlčí sbor
kde se k ránu na bodnou ránu umírá

já se teď vážně nebudu pást
na tom že slova řeknou jenom část
tam kde je vůle sama se brána otvírá

Jsi jako zvíře v pralese hor
kde lezou stíny z doupat a nor
a kde se v kámen promění chůze bodláčím
možná tě svírá hrůza a strach
že život bez naděje ztratí tah
jenomže já tě za vlasy bahnem nevláčím

Ref.: Já z ruky nerada hádám
já ani nevěštím
já jenom kryju ti záda
jsem tvoje dýka ty můj stín

Jsi jako zvíře v pralese hor
kde mají vládu síla a vzdor
a kde se touha po moci sráží v podhoubí
tak zase zítra za šera vstaň
a vyhlídni si někde jinou laň
jak lovec mýtů co tiše kráčí v podloubí

Ref.: Já ...

Jsi jako zvíře v pralese hor
kde hudba kůru ...



Vyšlo na: CD Pavlína Jíšová a přátelé Andělé jsou s námi, Good Day Records 2007