Kouzlím

Michal Rőhrich/Pavlína Jíšová
Ref.: Kouzlím, noci neubývá
kouzlím jsem svým pánem
čmárám čtverec na klikyhák
svítím svíčkou jen když kouzlím

Kdo mi tu chybí a kdo přebývá ve spleti kruhů a čar
své příští chyby už neodzívám snažím se nedat jim tvar

Ref.: Kouzlím noci neubývá ...

Hodina duchů už začala bít doprovod stínů a hvězd
krotitel měsíc se pokusil klít má s prázdným břichem je vést

Ref.: Kouzlím noci neubývá ...

Kdo mi tu chybí a kdo přebývá ...

Hromy a blesky za krupobití Jupiter přelstil se sám
vychutnal pohár až do vypití v objetí panen a dam
Vyšlo na: CD a MC Pavlína Jíšová, Ji-Ho Music 1998