Ještě si zpívám

Michal Rőhrich/Pavlína Jíšová
Podzimní listí už hladí můj práh
a loňský smutky se přou na řasách
ještě si zpívám že druhý břeh
převozník skrývá spí na schodech

Za skývu chleba a jablečný mošt
odlepím z obálek razítka pošt
v mozaice známek z dalekých měst
otevřu krámek na míle cest

Za letních nocí zní ozvěna víc
k nebi se dívá jen hrad z Dobronic
když z hradeb září plamínky Vah
setřu si z tváří staletý strach

Úspěch a uznání změní se v troud
na všechna gesta smím zapomenout
štěstí jde bránou Mlčenlivých
s poslední vránou odletí hřích

Víno má přívlastek tak jako já ho zas mám
život je peří, co odfoukneš z klobouků dam

Podzimní listí už hladí můj práh
A loňský smutky se přou na řasách
Ještě si zpívám že druhý břeh
Převozník skrývá spí na schodech
Ještě si zpívám ...

Převozník skrývá spí na schodechVyšlo na: CD Pavlína Jíšová a přátelé Blázen tančí dál, Pavel Peroutka 2009