Jeruzalém ze zlata

Naomi Šemer/Josef Prudil
Horský vzduch čistý jak víno
ve větru stmívání
přináší borovou vůni
a ze všech míst zvony zní

Ticho stromů a bílý kámen
ve spánku objímá
to město až k bolesti krásné
co v srdci svém zeď má

Ref.: Jeruzaléme ze zlata Jerušalajim šel zahav
z mědi a záře tajemství vešel nechošet vešel or
pohleď i já jsem jeden z tónů halo lechol - širjájich
všech písní tvých ani kinor


Smutek sedá na trh prázdný V jeskyních tisíc sluncí zhaslých
a k vyschlým cisternám jen vítr rozdmýchá
jen lítost chodí starým městem nemohu jít k Mrtvému moři
k hoře kde stával chrám nemohu jít do Jericha

Ref.: Jeruzaléme ze zlata...

Ať mi jazyk můj na patro přilne Jak sabra, která vprostřed pouště
a ruce neslouží vždy znovu rozkvétá
když zapomenu tvoje jméno tak budu já o tobě zpívat
budu pít hořkou vodu z kaluží Jeruzaléme ze zlata

Ref.: Jeruzaléme ze zlata ...

Tak málokdy a přece zázrak V jeskyních tisíc sluncí září
zeď je zhroucená až téměř nedýchám
Šofar volá na horu chrámu a mohu jít k Mrtvému moři
na trh a k plným cisternám a mohu jít do Jericha

Ref.: Jeruzaléme ze zlata...


Vyšlo na: CD a MC Druhá tráva s Pavlínou Jíšovou, Venkow 1995