Nikdo není sám

J.Racek / Z.Raška


Po dlažbě kodrcá zdobená bryčka
A slunce na nebi zářivě svítí
Kočí ten před světlem přivírá víčka
A ženich s nevěstou skvěle se cítí

Je horká neděle poledne zvoní
A prázdné náměstí vyvádí z míry
Kola aut mění se v kopyta koní
A noční můry zas ve zlato víry

Není to jen přelud ani klam
Že tu nikdo nikdy není sám
Že ta rosa na kameni k ránu
Každému kdo naslouchá
Otevírá bránu

Z malého kozlíku kočí se dívá
V rukou má opratě a v zubech dýmku
V tom horku trpí když lenivě zívá
Jako by z kružnice měl dělat přímku

Před vraty radnice stojí dav lidí
Známí a přátelé mávají z dálky
Na ty dva ve voze co dneska vidí
Víc než jen zlobu a temný stín války

Není to jen…