Jsi můj Bůh

A.Lounková / Z.Raška


Veď mě dál k zlaté bráně
Kde se cit vyhne ráně
Kde se dá věčně snít
Nejsem snad jen Tvé břímě
Tvoje rty políbí mě
Až to zas budem´ chtít

Nechci být jako kámen
Když ho žár sopky láme
Já chci být fáčem dlah
City jsou čistá látka
Je to dar bez pozlátka
Nevím jen proč mám strach

Můžem´ být souostroví
V bouři blesk co loď nám rozlomí
Můžem´ být mnich co poví
Proč se v nás ozývá svědomí

Ber to tak jak to říkám
Já Ti nic nevytýkám
Vím že dál jsi můj bůh
Dveřím když chybí klika
Člověk si těžko zvyká
Jaký mám splácet dluh

Nechci být jako louka
Kde si břit kosy brouká
Píseň co kosí nať
Láska v nás léčí zlobu
Překoná ticho hrobů
Věčná je její trať

Můžem´ být …

Můžem´ spát pod lavinou
Tichem jít možná až k andělům
Hýčkat sny co nás minou
Vyhnout se bolestným ortelům