JEŠTĚ SI ZPÍVÁM

M.Rőhrich / P.Jíšová

Podzimní listí už hladí můj práh
A loňský smutky se přou na řasách
Ještě si zpívám že druhý břeh
Převozník skrývá spí na schodech

Za skývu chleba a jablečný mošt
Odlepím z obálek razítka pošt
V mozaice známek z dalekých měst
Otevřu krámek na míle cest

Za letních nocí zní ozvěna víc
K nebi se dívá jen hrad z Dobronic
Když z hradeb září plamínky Vah
Setřu si z tváří staletý strach

Úspěch a uznání změní se v troud
Na všechna gesta smím zapomenout
Štěstí jde bránou Mlčenlivých
S poslední vránou odletí hřích

Víno má přívlastek tak jako já ho zas mám
Život je peří co odfoukneš z klobouků dam

Podzimní listí už hladí můj práh
A loňský smutky se přou na řasách
Ještě si zpívám že druhý břeh
Převozník skrývá spí na schodech
Ještě si zpívám …