ZVÍŘE

P.Jíšová / Z.RaškaJsi jako zvíře v pralese hor
Kde hudba kůru je vlčí sbor
A kde se k ránu na bodnou ránu umírá
Já se teď vážně nebudu pást
Na tom že slova řeknou jenom část
Tam kde je vůle sama se brána otvírá

Jsi jako zvíře v pralese hor
Kde lezou stíny z doupat a nor
A kde se v kámen promění chůze bodláčím
Možná Tě svírá hrůza a strach
Že život bez naděje ztratí tah
Jenomže já Tě za vlasy bahnem nevláčím

Já z ruky nerada hádám
Já ani nevěštím
Já jenom kryju Ti záda
Jsem Tvoje dýka Ty můj stín

Jsi jako zvíře v pralese hor
Kde mají vládu síla a vzdor
A kde se touha po moci sráží v podhoubí
Tak zase zítra za šera vstaň
A vyhlídni si někde jinou laň
Jak lovec mýtů co tiše kráčí v podloubí

Já z ruky nerada hádám…

Jsi jako zvíře v pralese hor
Kde hudba kůru je vlčí sbor
A kde se k ránu na bodnou ránu umírá
Já se teď vážně nebudu pást
Na tom že slova řeknou jenom část
Tam kde je vůle sama se brána otvírá