ZA POSLEDNÍ CENT

P.Jíšová


Za poslední cent
Víru obrátil
Slova utratil

Dívka z výtahů neslouží
Ptáci slétli pít do louží
Příští noc už vydržíš

Slunce v záclonách
Bije na poplach
S boky milenců

Kroky na chodbách
Zametají prach
Ze stop bezvěrců

Dívka z výtahů neslouží …

Pohled do očí
Sliby ochočí
Z kůže vysvlíká

Kradeš vlastní čas
Bral si bereš zas
Duše zavzlyká

Dívku z výtahů odváží
Ptáci slétli pít k nádraží
Příští noc už vydržíš

Za poslední cent
Víru obrátil
Život utratil