PADÁ KOMETA

M.Rőhrich / P.Haas


Padá kometa za sklem okenním
Co si jen tak přát, hm...
Snad cestou shůry dobrou zprávu přináší
Odvane stín i když ta cesta je zlá

Já za oknem dlouho hledím za kometou
Zapomínám přitom na přání
Ona i já půjdeme stranou svou
Přesto jsem ráda za to setkání

Poutník zaklepal na sklo okenní
Co si může přát, hm...
Pije vodu mou a můj chleba jí
Nemůže nic dát, hm...
Snad cestou z dáli dobrou zprávu přináší
Odvane stín i když ta cesta je zlá

Já za oknem dlouho hledím za kometou ...

Pluje černá loď za sklem okenním
Chce se mi trochu bát, hm...
Světlo zapálím lodím znamení
A pak půjdu spát, hm...
Snad světlo svíčky dobrou zprávu přináší
Odvane stín i když ta cesta je zlá

Já za oknem dlouho hledím za kometou...

Padá kometa za sklem okenním
Co si jen tak přát, hm...
Možná vědět víc než o ní teď vím
A co za to dát, hm...