POKUŠENÍ

P.Jíšová
 

Stávám u plotů
V zahradách žije král
Ten co hrává
Písně vínem křtěný
Nejvíc mezi všemi
Hráči vyniká
Nahotou prostotou
Volá sláva
Očím které vidí
Jenom pokušení

Vcházím alejí
Hudba zní
Otvírá živé brány
Všichni kolem tančí
Svět je mezi námi
Vrážím do lidí
Spěchám dík nabídnout
Podej víno
Chci pít na Tvý zdraví
Tak mi rozum praví

Já budu hrát o tom jak milovat to co nesmím
Já budu hrát o tom jak zaprodat to co vězním

Smíchem opilá
Uléhám na polštář
Z nahých paží
Ještě chvíli nespat
Ještě něco zažít
Vlídný kavalír zašeptá
Osedlám Tvoje záda
Už se v kole točím
Tak jak mám to ráda

Já budu hrát o tom jak milovat to co nesmím ...