MARY MARGARET /There´s A Light Beyond These Woods, Mary Margaret/

N.Griffith / R.Křesťan


Za tím lesem už je svět, Mary Margaret
Tak si myslím že je čas vzít si topánky a jít, Mary Margaret
Vzít je snazší nežli odepřít
Rozepnem´ si šat a pak projdem´ štít Ty a já

Znáš se s někým na druhé straně, Margaret
Pevným jako stůl a sličným jako nůž to já ho znám
Je to můj chlap je to můj první muž
Uloupíme svíci a pak zavřem´ krám, Margaret on a já

Projdem´spolu celé město, Margaret
Koupíme si víno a pak k ránu půjdem´ spát koukej on a já
Není nám šest není nám šedesát
Počkej chvíli v přítmí přede dveřmi snad dveřmi nadvakrát

Snad jsme byli pyšní snad jen zoufalí
V ten den kdy všichni moudří někde zůstali někde v povzdálí
Pojď si lehnout s námi nejsi jediná kdo je ospalý

Obejmi mě zpívej Mary Margaret
Než se obrátíme zpátky kde se včera začal den jeden nejeden
Je mi líto jen
Těch tří dětí v bráně z chvojí s pannou pro lásku v krojích z obrázků

Snad jsme byli krásní snad jen pobledlí
V ten den kdy všechny spravedlivé odvedli z kopců někam níž
Někam na pobřeží moří jen tak v košilích už mi nevěříš

Za tím lesem už je svět, Mary Margaret
Mary Margaret