JERUZALÉM ZE ZLATA /Jerušalajim šel zahav/

N.Šemer / J.Prudil


Horský vzduch čistý jak víno
Ve větru stmívání
Přináší borovou vůni
A ze všech míst zvony zní

Ticho stromů a bílý kámen
Ve spánku objímá
To město až k bolesti krásné
Co v srdci svém zeď má

Jeruzaléme ze zlata
Z mědi a záře tajemství
Pohleď i já jsem jeden z tónů
Všech písní Tvých

Jerušalajim šel zahav
Vešel nechošet vešel or
Halo lechol - širjájich
Ani kinor


Smutek sedá na trh prázdný
A k vyschlým cisternám
Jen lítost chodí starým městem
K hoře kde stával chrám

V jeskyních tisíc sluncí zhaslých
Jen vítr rozdmýchá
Nemohu jít k Mrtvému moři
Nemohu jít do Jericha

Jeruzaléme ze zlata...

Ať mi jazyk můj na patro přilne
A ruce neslouží
Když zapomenu Tvoje jméno
Budu pít hořkou vodu z kaluží

Jak sabra která vprostřed pouště
Vždy znovu rozkvétá
Tak budu já o Tobě zpívat
Jeruzaléme ze zlata

Jeruzaléme ze zlata ...

Tak málokdy a přece zázrak
Zeď je zhroucená
Šofar volá na horu chrámu
Na trh a k plným cisternám

V jeskyních tisíc sluncí září
Až téměř nedýchám
A mohu jít k Mrtvému moři
A mohu jít do Jericha

Jeruzaléme ze zlata...