K ZOUFÁNÍ PRÁZDNÝ MYŠLENKY MÍVÁM /Green Pastures/

trad. / P.Hensel


Svý tajný přání před vámi skrývám
Marně se bráním nedat nic znát
Svůj čas si chráním jen ten mi zbývá
Jdu za poznáním že je o co stát

Slunce se sklání s časem odchází
Já zase vstávám půjdu se ptát
Proč lidé stárnou i když jim schází
Rozdat víc lásky co jiný má hřát

K zoufání prázdný myšlenky mívám
A když se hádám pravdu svou mám
Můj svět je krásný ať kdo chce říká
Že mu jen málo umíme dát

Největší přání před vámi skrývám
Zastavit tání jak jarní tůň
Čas rychle pádí ke smutku svádí
V dálkách se ztrácí jak splašenej kůň

K zoufání prázdný myšlenky mívám ...